Vrouediens

Die Vrouediens is een van die hoekstene in die gemeente. Dinamiese vroue wat elkeen haar eie talente gebruik tot eer van die Here om die koninkryk deur NG Kerk Koedoeskop uit te brei. Daar word gereeld bymekaar gekom om te besin oor al die take wat die vroue van die gemeente vir die jaar aangepak het, en te reflekteer op die suksesse van wat reeds verby is. Elke vrou in die bosveld gemeenskap behoort deel te wees van hierdie besondere bediening in NG Koedoeskop!

Kontak Ria van der Walt (083 227 6699)