Ondersteuning

Die Ondersteuningsbediening is die ruggraat van NG Kerk Koedoeskop se bestuur. Dit is hier waar daar na die geboue en toerusting omgesien word wat ons as gemeente gebruik om te aanbid. Dit is ook hier waar ons na die finansies van die gemeente kyk en alle ander administratiewe aspekte van die Bediening. Die Bybel herinner ons dat wanneer ons kerkhou, dit georganiseerd moet wees. Die ondersteuningsbediening help NG Kerk Koedoeskop om die beste bediening te lewer met goed versorgde personeel, terreine en finansies. Kontak persoon vir die Ondersteuningsbediening is Johan van der Walt (083 260 1128).