Aanlyn eredienste vind tans nie plaas tot verder kennis

Vandag se teks: Lukas 13:1-9

Liedere in vandag se diens: Lied 100 & 492

 

1 Juis in daardie tyd was daar mense teenwoordig wat Hom vertel het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met dié van hulle offerdiere gemeng het. 2 Hy het hulle geantwoord en gesê: "Dink julle daardie Galileërs was groter sondaars as al die ander Galileërs omdat hulle hierdie dinge gely het? 3 Beslis nie, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom! 4 Of daardie agttien wat dood is toe die toring van Siloam op hulle geval het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die inwoners van Jerusalem? 5 Beslis nie, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.” 6 Hy het toe die volgende gelykenis vertel: "Iemand het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Hy het vrugte daaraan gaan soek en niks gevind nie. 7 Toe het hy vir die tuinier gesê, 'Kyk, dis al drie jaar wat ek vrugte aan hierdie vyeboom kom soek en niks kry nie. Kap dit uit. Waarom moet dit die grond langer uitput?' 8 Maar hy antwoord en sê vir hom, 'Meneer, laat dit nog hierdie jaar bly staan, totdat ek rondom gespit en mis gegee het. 9 En as dit dan volgende jaar vrugte dra, goed. Maar as dit nie gebeur nie, kan u dit uitkap.' "

NG Koedoeskop bankbesonderhede

Absa Tjek rek no. 1580580064

Lewer gerus kommentaar of vra vir ds Marco indien jy 'n vraag het oor hierdie week se preek

Baie dankie! U boodskap is gestuur

  • Facebook Social Icon