Maak gerus kontak met ons

Kerkkantoor
 
Sel: 083 272 2147
Faks: 086 293 1126
ngkoedoeskop@gmail.com

Kantoorure:
Maandag - Donderdag
08:00 - 13:00
Leraar
Vakant
Prediker 
Amos Schreuder
083 2944701
amos286@gmail.com
Koster (Koedoeskop)
Nico Swarts
082 827 8444
Koster (Rooiberg)
Beatrice Nel
083 340 5812
Koster (Kromdraai)
Susan Lange
082 355 0692
Musiekbediening

Rosarie Saaijman
082 802 9814
Kategese
 
Magda Botha
083 415 1520
Kommunikasie
 
Gerrie van der Merwe
082 920 6544
Forum Voorsitters

Rivierforum: Stoney Steenekamp (083 274 9787)
Kromdraai: Fanie Maré (083 294 9774)
Leeupoort: Rosarie Saaijman (082 802 9814)
Rooiberg: Koos Human (082 362 5737)
Kleingroepe/
Wyksbyeenkomste

Rivierforum: Stoney Steenekamp (083 274 9787)
Kromdraai: Trudie van Niekerk (073 065 6662)
Leeupoort: Preci van der Merwe (082 212 1292)
Rooiberg: Koos Human (082 362 5737)
Aanwysings na NG Koedoeskop

Koördinate: -24.883705, 27.520100
NG Koedoeskop Bankbesonderhede

ABSA Tjek Rekening
Rek no. 1580580064

Om direk in kontak met die kerk of die predikant te tree, vul die onderstaande blokkies in:

U boodskap is gestuur!

Gemeenskapskerk Koedoeskop poog om deurentyd aan die Popia wetgewing te voldoen. Om die volgende vorms af te laai kan op onderstaande skakel gedruk word:

1. beswaar teen verwerking van persoonlike inligting;

2. Versoek om regstelling, skraping van persoonlike inligting of vernietiging/skraping van persoonlike inligting rekord;

3. Aansoek om toestemming van 'n data subjek vir die verwerking van persoonlike inlgting vir die doel van direkte bemarking.

Vorms kan gestuur word aan ngkoedoeskop@gmail.com