Jeugbediening

Gemeenskapskerk Koedoeskop is bevoorreg om betrokke te wees met by die kinders in ons gemeente en ook saam te werk met die plaaslike laerskool. Kategeseklasse word in skooltyd aan elektronies aan leerders gebied. Hierdie lesse word deur 'n bekwame span mense opgeneem en geredigeer. 

 

Hoërskool kategese word na die erediens op Koedoeskop aangebied. 

Kinderkerk word aangebied tydens die diens op Koedoeskop by ons kinderkerklokaal.

Belydenisklasse word aanlyn aangebied vir leerders wat in koshuise is of volwassenes wat ver van die kerk af woon en nie klasse by die kerk kan bywoon nie.