Getuienis

Die Getuienisbediening is 'n baie groot deel van ons gemeente aangesien dit direk die doel en wese van Kerkwees aanraak. Hierdie is die omgee en uitreik been van die gemeente waar daar baie werk gedoen word in die nabye omgewing asook op die uithoeke van die wêreld! Uitreik aksies waarby ons gemeente betrokke is:

Abraham Kriel Kinderhuis (Nylstroom):  Koedoeskop gemeente is deurentyd betrokke by Huis Matoppi. Kontak persoon: Lizmarie Fourie (082 309 2192)

Kwêna: Kwêna is 'n inisiatief wat deur verskeie gemeentes ondersteun word. Dit behels 'n mobiele tent wat elke maand op 'n ander plek die woord van die Here bring. 

Kontak gerus vir Amos Schreuder (083 294 4701) indien u betrokke wil wees by enige van die uitreike.