Koedoeskop
Kromdraai
Rooiberg

Gemeenskapskerk Koedoeskop se gebou is gebou in die vyftiger jare met die doel om die boeregemeenskap te bedien. Die gebou self is die aanbiddingsruimte van NG Kerk Koedoeskop vir baie jare, maar is nie die gemeente self nie. Die gemeente is natuurlik elkeen van die lidmate wat saam as een liggaam van Christus die Here dien en aanbid. Leeupoort vakansiedorp skakel ook in by die eredienste op Koedoeskop.

Op Koedoeskop is daar elke Sondagoggend om 08:30 'n erediens waar die liggaam saamkom om die Here se naam te loof met 'n stylvolle musiekbediening en liturgie wat in gesprek tree met die lewende Here. Gemeenskapskerk Koedoeskop streef na 'n inklusiewe bediening en daarom is almal welkom!

Kromdraai is 'n unieke gemeenskap wat bekend is daarvoor dat hulle baie heg en nou kan saamwerk. Dit is ook juis hoe die kerkgebou ontstaan het. Die gemeenskap het saamgestaan en 'n stylvolle, nederige kerkgebou opgerig om saam as gemeenskap die Here te dien. Eredienste word elke Sondag om 10:00 hier aangebied met uitsondering die eerste Sondag van die maand waartydens die erediens om 11:00 begin. Daar is ook die laaste Sondag van elke maand 'n bring en braai geleentheid by die Kerk waar almal mekaar beter leer ken en waarlik sin gee aan die term "Gemeenskap van Gelowiges"

Rooiberg het 'n kerkgebou met 'n lang geskiedenis maar behoort aan NG Kerk Koedoeskop. Hierdie gebou dien as die aanbiddingsruimte vir die geloofsgemeenskap in die omgewing en beskik oor al die nodige fasiliteite om waarlik saam met die gemeenskap van gelowiges die Here te dien. Daar word elke Sondag om 10:00 bymekaargekom vir die erediens waar daar werklik aanbid word, met uitsondering die eerste Sondag van elke maand waarop die erediens om 09:00 begin.