Musiekbediening

Die Musiekbediening is tans hoofsaaklik op Koedoeskop. By Rooiberg en Kromdraai word daar net so lekker saamgesing, alhoewel dit sonder begelyding is. Op Koedoeskop word daar weekliks op 'n Donderdagmiddag geoefen vir die eerskomende Sondag se erediens. Elkeen wat hierby betrokke is het 'n fyn aanvoeling vir die liturgie en die bediening van musiek daarby. 

Hierdie bediening bevat 'n groep mense wat elkeen sy of haar besondere talente om te kan musiek maak gebruik om die Here te dien en die gemeente ook daarmee by te staan. Die Musiekbediening val onder Aanbiddingsbediening. Indien jyself voel dat jy sou deel wil wees hiervan, kontak gerus vir Rosarie Saaijman (082 802 9814).