Aanbidding

Litrugie is 'n gesprek wat heers tussen mense en God. Binne die erediens is dit nie net die mens wat met God praat of God wat met die mens praat nie. Ons is in 'n wedersydse gesprek met ons Hemelse Vader. Wanneer ons dan bymekaar kom in die naam van die Here, dan doen ons dit op die beste, mees geordende wyse moontlik om te verseker dat elkeen 'n ware ontmoeting het met ons lewende Here.

Die Aanbiddingsbediening is juis hiervoor verantwoordelike. Hier word nagedink oor al die verskillende fasette van die eredienste by al drie die preekpunte. Daar word ook fyn beplan oor die preekprogram vir die jaar en hoe die liturgiese kalender binne die eredienste toegepas kan word. Van sang tot die gebruik van die projektor val alles onder die Aanbiddingsbediening. Kontak gerus Amos Schreuder (083 294 4701), as voorsitter van die Bediening.