Gemeenskapskerk Koedoeskop

Leef Jesusliefde  I  Jesus Christus is ons Koning 

Jesusliefde

Gemeenskapskerk Koedoeskop is 'n geloofsgemeenskap in die hartjie van die bosveld. Dit is 'n gemeente wat haar nie laat boei deur geografiese grense nie. Met vier bedieningspunte waaronder die Rivier (alle boere & gemeentelede wat langs die Krokodilrivier af bly en boer), Leeupoort ('n vakansiedorp waarvan permanente inwoners die grootste deel uitmaak), Rooiberg ('n ou myndorpie tussen die pragtige bosveld berge) & Kromdraai ('n unieke gehegte plattelandse gemeenskap). Daar is elke Sondag drie eredienste by drie verskillende bedieningspunte. 

Gemeenskapskerk Koedoeskop is 'n unieke gemeenskap van gelowiges wat Jesus se liefde wil uitleef binne sowel as buite die gemeente. 'n Kerk wat daargestel is om lig te wees vir 'n hele gemeenskap!

“Aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is Sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.”
- Efesiërs 1:22-23 
Screenshot 2021-06-30 at 05.02.55.png